บริการ

บริการของเรา

“สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเว็บเบสแอปพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”


บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 22 ปี เน้นงานพัฒนา Software ทางด้านเว็บเบส (Web Based Application) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถนำเอาระบบงานต่างๆ ไปใช้งานและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อองค์กร ปัจจุบันมีโครงการที่จัดทำแล้วกว่า 500 โครงการ เป้าหมายของบริษัทคือการพัฒนา Web Based Application ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคนิค และสามารถใช้งานได้จริง

ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT

เราสร้างปรับแต่งและรวมแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจรวมถึง ERP, CRM หรืออื่นๆ ด้วยการผสานเทคโนโลยีล่าสุดที่เราพัฒนาขึ้นนำมาใช้งาน ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนงานและขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่น

MOBILE APP DEVELOPMENT

สร้างแอปมือถือที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะกับแบรนด์และอุตสาหกรรมของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น

IT CONSULTING

ให้คำปรึกษา (IT Consult) เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละประเภทของแต่ละองค์กร..

WEBSITE DEVELOPMENT

เราพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นมากกว่ารูปแบบที่สวยงามแต่เราจะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีและตอบสนองต่อธุรกิจขององค์กรมากกว่า

ผลิตภัณฑ์

โซลูชันซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ
CORPORATE ERP

"ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ" ช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆภายในองค์กร เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ลดค่าใช้จ่าย และบูรณาการข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางช่วยให้เกิดการใช้ทร้พยากรในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
BIZSMARTFLOW

แพล็ตฟอร์มอัจฉริยะที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำเร็จ ตรงเวลา ตรงความต้องการ มีความยืดหยุ่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการโดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

บิซโพเทนเชียล จำกัด
เป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
E-EDUCATION

ระบบบริหารการศึกษาแบบครบวงจรในรูปแบบ Web Based Application ให้บริการในส่วนของงานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักศึกษา งานการเงิน งานอาคารและสถานที่ งานกิจกรรม งานธุรการ และอื่นๆมากกว่า 20 ระบบงานย่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม
EASYWEBTIME(CMS)

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและครบถ้วนตามมาตรฐานเว็บไซต์ ช่วยให้การทำเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก รองรับการสร้างเว็บไซต์ portal ที่ทรงประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลเนื้อหา พร้อมโมดูลพร้อมใช้งานมากถึง 20 โมดูล Ready to use CMS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

กว่า 500 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไว้วางใจในคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา