12-23 กันยายน บริษัทบิซโพเทนเชียล จัดกิจกรรมกีฬาเยาวชนคนกล้า ประจำปี 2022

12-23 กันยายน 2565⚽🥇♥️✌️
BizPotential จัดงานกีฬาสี "เยาวชนคนกล้า"
ทั้งนี้เพื่อให้บิซคนกล้าได้แสดงศักยภาพในด้านอื่น ได้ผ่อนคลาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยกันให้ความช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละทีม ทำงานคนละแผนก แต่เราก็มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดั่งคำที่ว่า "น้ำใจยิ่งให้ก็ยิ่งได้"
🏓🎾🏒🎮🎯 🧡💙❤️