ภาพบรรยากาศการจัดอบรมระบบฐานข้อมูลทางคดี หลักสูตรผู้ดูแลระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางคดี

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมระบบฐานข้อมูลทางคดี หลักสูตรผู้ดูแลระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางคดี  เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานระบบองค์กร การเข้าใจระบบที่ถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 (เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 403 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ กองกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  รวมทั้งจะนำเอาข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปค่ะ