บิซโพเทนเชียล จัดอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ (อินทราเน็ต) สำหรับ กลุ่มผู้ใช้งานระบบ User และผู้ดูแลระบบ Admin ให้กับกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 และ 21 กรกฏาคม 2565 ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล จัดอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ (อินทราเน็ต) สำหรับ กลุ่มผู้ใช้งานระบบ User และผู้ดูแลระบบ Admin ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานระบบองค์กร

การเข้าใจระบบที่ถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งจะนำเอาข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปค่ะ