ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 โดยได้รับการบริการจากโปรแกรมที่มีมาตรฐานของโรงพยาบาลบางประกอก 8

ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สวัสดิการดีๆที่ทางบริษัทฯ " มอบให้บิซคนกล้า" ผู้เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า โดยได้รับการบริการจากโปรแกรมที่มีมาตรฐานของโรงพยาบาลบางประกอก 8
= เราจะก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 พร้อมมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน =