ประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่ กรมธนารักษ์

บิซโพเทนเชียล นำโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ และทีมงานเข้าร่วมนำเสนอภาพรวมการพัฒนาระบบ ERP โดยเนื้อหาสำคัญคือการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานระบบมีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของกรม รวมถึงมีระบบการโต้ตอบอัตโนมัติ หรือ แชทบอท เพื่อโต้ตอบผ่าน application หรือ สื่อ social รวมถึงมีระบบการจัดการความรู้ ที่สามารถแบ่งปันและสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น