คุณวิทูร หวังสงวนกิจนำทีมพัฒนาระบบร่วมกันประชุมการจัดทำระบบ ERP ต่อลูกค้าที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ผ่านการ Zoom

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น แต่บิซสมาร์ทโฟว์ก็ยังคงทำงานกันต่อได้  คุณวิทูร หวังสงวนกิจนำทีมพัฒนาระบบร่วมกันประชุมการจัดทำระบบ ERP ต่อลูกค้าที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ผ่านการ Zoom เราพร้อมบริการให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราได้เสมอ แบบไม่มีอุปสรรคค่ะ