บิซโพเทนเชียลจัดอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้ดูแลระบบ โครงการจัดทำระบบห้องสมุดออนไลน์สำหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

08/04/2564 ทีมงาน CRA_LIB นำโดยคุณภัทริยา วงศ์สายสถิตย์ ผู้จัดการโครงการ นำทีมงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ ในการบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ ช่วยในการจัดการงานห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ให้เกิดประสิทธภาพ รวมทั้งเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีมาตรฐาน เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการได้ทุกภาคส่วน 

สามารถเข้าใช้งานห้องสมุดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้เลยค่ะ  https://lib.cra.ac.th/ 
สถานที่ ห้อง Training IT ชั้น 4 ตึกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์