ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบ Case Management ร่วมกับผอ. ฝ่ายฯ ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบ Case Management ร่วมกับผอ. ฝ่ายฯ ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"