ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใช้งาน และ Admin ส่วนงาน)"

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใช้งาน และ Admin ส่วนงาน) แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30/11/2563      


ทีมงานในโครงการ

>>> นายกิตติกร ชัยชนะ (เพชร) Leader/Developer

>>> นายจตุรงค์ จันต๊ะคาด (ปอนด์) Developer

>>> นายศราวุฒิ อุดมเดช (วุฒิ) Developer

>>> นายรัตภูมิ นพพัตร (ภูมิ) Developer

>>> นางสาวอาภัสตรา นิโรรัมย์ (แทค) Business Analyst/วิทยากร

>>> นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (เอ๋) วิทยากร

>>> นางสาวนงนุช พันจะเทพ (นุช) วิทยากร

>>> นางสาวอรัญญา ทองอ่อน (กล้วย) ผู้ประสานงาน

>>> นางสาวปวีณ์นุช ท้าวอุทัย (มาย) ผู้ประสานงาน

>>> นายธีระ เชิงสุขศิริกุล (ธี) ผู้ช่วยวิทยากร