ภาพบรรยากาศ "การฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใช้งาน และ Admin ส่วนงาน)"

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใช้งาน และ Admin ส่วนงาน) แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30/11/2563

ทีมงานในโครงการ

💡 นายกิตติกร ชัยชนะ (เพชร) Leader/Developer

💡 นายจตุรงค์ จันต๊ะคาด (ปอนด์) Developer

💡 นายศราวุฒิ อุดมเดช (วุฒิ) Developer

💡 นายรัตภูมิ นพพัตร (ภูมิ) Developer

💡 นางสาวอาภัสตรา นิโรรัมย์ (แทค) Business Analyst/วิทยากร

💡 นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (เอ๋) วิทยากร

💡 นางสาวนงนุช พันจะเทพ (นุช) วิทยากร

💡 นางสาวอรัญญา ทองอ่อน (กล้วย) ผู้ประสานงาน

💡 นางสาวปวีณ์นุช ท้าวอุทัย (มาย) ผู้ประสานงาน

💡 นายธีระ เชิงสุขศิริกุล (ธี) ผู้ช่วยวิทยากร