บิซโพเทนเชียลจัดอมรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 10 ระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลัง และงบประมาณ) หรือ ERP สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บิซโพเทนเชียลจัดอมรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 10 ระบบ  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ  งานคลัง และงบประมาณ) หรือ ERP  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  วันศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 - 13.00 น.   ณ โรงแรมมิโด ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร