ภาพการรายงานภาพรวมและความคืบหน้าโครงการ OTCC Smart Office.

ภาพการรายงานภาพรวมและความคืบหน้าโครงการ OTCC Smart Office. หัวข้อ "การนำเสนอระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน" นำทีมโดย คุณวิทูร หวังสงวนกิจ และทีมงาน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทราบายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน