การใช้งานระบบลงมติโหวตความเห็นชอบ ผ่าน Application ที่เราพัฒนาขึ้น โดยเปิดให้ประชาชนได้ร่วมโหวตออกความคิดเห็น ที่อาคารยูทาวเวอร์