ภาพอบรม การใช้งานระบบและดูแลระบบงานระบบนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรที่ 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 19 มีนาคม 2563 
หลักสูตรที่ 1 
อบรมการใช้งานระบบและดูแลระบบงานระบบนิติกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องอบรม 4/1 และ 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร