ภาพข่าวอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงแรมเกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน