ภาพข่าวอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ของหน่วยงานทั้งหมด 50 เขต วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงแรมเกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน