นายกฤษฎา จีนะวิจารนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิด ในงานพิธีเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

นายกฤษฎา จีนะวิจารนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิด ในงานพิธีเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ ภายในงานมีการแนะนำวิธีการใช้งานหนังสือวารสารออนไลน์ (OOKBEE) ฐานข้อมูลออนไลน์ JSTORE และแนะนำการใช้งานระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ท่านที่สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ที่ http://library.fpo.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง