บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ส่งมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

26 ตุลาคม 2565 บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด นำทีมโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ กรรมการบริหาร และนายสุริยา สุทธนะ ผู้จัดการโครงการระบบนิเวศอุตสาหกรรม Ecosystem ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อส่งมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม