ทีมงานบิซโพเทนเชียล เข้าร่วมนำเสนอซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติที่ง่ายที่สุด (BizSmartflow)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565  ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล นำทีมโดยคุณวิทูร หวังสงวนกิจ  นำเสนอซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติที่ง่ายที่สุด (BizSmartflow) ให้กับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ทั้งนี้การมีซอฟต์แวร์ที่ดีจะช่วยให้การบริหารจัดการองค์กรง่าย เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะ