บิซโพเทนเชียล จัดอบรม Software สำหรับออกแบบกระบวนการทำงาน (WorkFlow Management) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ให้กับกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล จัดอบรม Software สำหรับออกแบบกระบวนการทำงาน (WorkFlow Management) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป  ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ (PRD) ณ ห้องประชุม คสช. ชั้น 10 กรมประชาสัมพันธ์​  โดยจัดอบรมการแนะนำการใช้งานสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงาน (WorkFlow Management) ของเว็บไซต์อินทราเน็ต อาทิ การตั้งค่า การบริหารข้อมูล การบริหารฟอร์ม การบริหาร WorkFlow การบริหารรายงาน เมนู Help  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานระบบองค์กร

การเข้าใจระบบที่ถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  รวมทั้งจะนำเอาข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปค่ะ