ภาพบรรยากาศการประชุมอบรม โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อนำไปสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การอบรมโครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ (ระบบ ERP และ Smart Office) เพื่อนำไปสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัลอที่ Bizpotential พัฒนาขึ้นแก่ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (TCCT)

⏱ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 - 16.30 น. 
📍ณ ห้องประชุมคันธวาส ชั้น 4 โรงแรมแอทธินี่​ พลาซ่า​