ประกาศเรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด

ถึงคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล