ทีมงานบริษัทบิซโพเทนเชียลและบริษัทในเครือ จัดการอบรมระบบบริหารและควบคุมอุปกรณ์สำนักงานฯ (IoT) และบริหารห้องประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

วันที่ 27 มกราคม 2565 ทีมงานบริษัทบิซโพเทนเชียลและบริษัทในเครือ จัดการอบรมระบบบริหารและควบคุมอุปกรณ์สำนักงานฯ (IoT) และบริหารห้องประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อสร้างความเข้าใจในการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น