ภาพบรรยากาศการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นให้กับบิซคนกล้า

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและลูกค้า
ทางบริษัทบิซโพเทนเชียลมีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี Antigen Test kit (ATK) เพื่อคัดกรองการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นให้กับบิซคนกล้าในทุก1-2 สัปดาห์ และตรวจหาเชื้อให้บิซคนกล้าก่อนออกไปพบลูกค้าทุกครั้งค่ะ
= เราจะก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 พร้อมมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน =