ประชุมนำเสนอภาพรวมและการตรวจรับงานงวดที่ 3 ในส่วนของงานอุปกรณ์ กับคณะกรรมการตรวจรับฯโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

7 เมษายน 2564 ทีมงาน OTCC_SMARTOFFICE นำทีมโดยคุณลักษนานิลภ์  ประชุมนำเสนอภาพรวมและการตรวจรับงานงวดที่ 3 ในส่วนของงานอุปกรณ์ กับคณะกรรมการตรวจรับฯโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  เพื่อเตรียมการเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน สู่การมีระบบงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ