ภาพบรรยากาศการประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 2) กับคณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า