ภาพบรรยากาศ อบรมการใช้งานการนำเข้าข้อมูล และวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงาน บันทึกการประชุม สำหรับผู้ใช้งานระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร