ภาพบรรยากาศ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่กับคณะพยาบาล (หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์