ภาพบรรยากาศ การประชุมนำเสนอและรับฟังความคิดเห็น กับฝ่ายบังคับคดีฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า