ภาพบรรยากาศ การประชุมเก็บความต้องการ ที่กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม