ภาพบรรยากาศ อบรมการใช้งานระบบลงเวลา-ใบลาอิเล็กทรอนิกส์, ระบบจองห้องประชุม-จองรถราชการ สำหรับผู้ดูแลระบบ และอบรมการใช้งานระบบบริหารเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้งานระบบ ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค