ภาพบรรยากาศการประชุมตรวจรับงาน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม