ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กับคณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE_63 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กับคณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE_63 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"