ภาพบรรยากาศ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่กับคณะเทคโนฯ

ภาพบรรยากาศ "โครงการ CRA_ERP_EDU_63 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่กับคณะเทคโนฯ"