ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบบุคลากร ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบบุคลากร ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"