ภาพบรรยากาศ "โครงการ CRA_SAP_64 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมหารือ interface การศึกษา SAP การเงิน"

ภาพบรรยากาศ "โครงการ CRA_SAP_64 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมหารือ interface การศึกษา SAP การเงิน"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นายธนวิน แสงจันทร์ (นัท) / ผู้จัดการโครงการ
💡 นางจันทิรา วรวุฒิ (เอ) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายพีรพล พิมพ์สมาน (เบียร์) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นางสาวอรัญญา ทองอ่อน (กล้วย) / ผู้ประสานงานโครงการ