ภาพบรรยากาศ "การประชุมเก็บความต้องการของระบบสนับสนุนการประชุม ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมเก็บความต้องการของระบบสนับสนุนการประชุม ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นางสาววิภาวี เพชรรื่น (ป๋อมแป๋ม) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นายวศิน วีระศักดิ์ (มาร์ค) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ