ภาพบรรยากาศ "การตรวจรับอุปกรณ์งวดที่ 2 ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การตรวจรับอุปกรณ์งวดที่ 2 ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นางสาวลักษนานิลภ์ วสุไกรไพศาล (เคง) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายวิริยะ เครือวงค์น้อย (เท่ห์) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นายอัตพล  ทองชำนาญ (หนุ่ย) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ