ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบจองยานพาหนะ ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมนำเสนอระบบจองยานพาหนะ ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นางสาวจิตติญา จรโพธิ์ (ดรีม) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นางสาวสวิชญา คงเอียง (แตงกวา) / ผู้ประสานงานโครงการ