ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับระบบงานสารสนเทศงวดที่ 2 ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับระบบงานสารสนเทศงวดที่ 2 ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นางสาวลักษนานิลภ์ วสุไกรไพศาล (เคง) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายวิชัย กฤษฎาวงศ์มณี (เอ๋) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายภูสิต มะลิวัลย์ (ต่อ) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นายวิริยะ เครือวงค์น้อย (เท่ห์) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นางสาวอาภัสตรา นิโรรัมย์ (แทค) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นายจตุรงค์ จันต๊ะคาด (ปอนด์) / นักพัฒนาระบบ
💡 นางสาวสวิชญา คงเอียง (แตงกวา) / ผู้ประสานงานโครงการ