ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับอุปกรณ์งวดที่ 2 ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับอุปกรณ์งวดที่ 2  ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นายวิริยะ เครือวงค์น้อย (เท่ห์) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นางสาวสวิชญา คงเอียง (แตงกวา) / ผู้ประสานงานโครงการ