ภาพบรรยากาศ "การประชุมเก็บความต้องการระบบบริหารห้องมั่นคง ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมเก็บความต้องการระบบบริหารห้องมั่นคง ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ผู้เข้าร่วมประชุม
💡 นายวิชัย กฤษฎาวงศ์มณี (เอ๋) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นางสาวสุธิศา จันที (ทราย) / นักพัฒนาระบบ