ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 ของโครงการ BOI_INVEST_MA64 ที่สำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 ของโครงการ BOI_INVEST_MA64 ที่สำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน"
ผลมติ คือ ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 1 เรียบร้อย

ทีมงานในโครงการ
💡 นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง (เอ๋) / ผู้จัดการโครงการ
💡 นางสาวปรียาภรณ์ ฉายเพ็ชร (เกมส์) / นักพัฒนาระบบ
💡 นายอัตพล ทองชำนาญ (หนุ่ย) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นางสาวสวิชญา คงเอียง (แตงกวา) / ผู้ประสานงานโครงการ