ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับงาน โครงการ LED_PAWN_63 งวดที่ 3 ที่กรมบังคับคดี"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับงาน โครงการ LED_PAWN_63 งวดที่ 3 ที่กรมบังคับคดี"

ทีมงานในโครงการ
💡 นางสาวลักษนานิลภ์ วสุไกรไพศาล (เคง) / ผู้จัดการโครงการ
💡 นายชิษณุพงศ์  จันทร (เฟรม) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นางสาวจิราวรรณ  พลชัย (ปุ๊ก) / ผู้ประสานงานโครงการ