ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 ของโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ทีมงานในโครงการ
💡 นายวิทูร หวังสงวนกิจ (กาย) / ผู้จัดการโครงการ
💡 นางสาวลักษนานิลภ์ วสุไกรไพศาล (เคง) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายวิชัย กฤษฎาวงศ์มณี (เอ๋) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นางสาวอรวิชญ์  กิตติเรืองวิทยา (ออย) / ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
💡 นายภูสิต  มะลิวัลย์ (ต่อ) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นายอัตพล  ทองชำนาญ (หนุ่ย) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นางสาวอาภัสตรา  นิโรรัมย์ (แทค) / นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💡 นายวิริยะ  เครือวงค์น้อย (เท่ห์) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
💡 นางสาวสวิชญา  คงเอียง (แตงกวา) / ผู้ประสานงานโครงการ