ภาพบรรยากาศ "ตรวจรับงานงวดที่ 1 และรายงานความคืบหน้าโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"

ภาพบรรยากาศ "ตรวจรับงานงวดที่ 1 และรายงานความคืบหน้าโครงการ OTCC_SMARTOFFICE ที่สำนักคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า"
ผลมติ คือ ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 1 เรียบร้อย

ทีมงานในโครงการ
💡 นายวิทูร หวังสงวนกิจ (กาย) / MD
💡 นางสาวอรวิชญ์ กิตติเรืองวิทยา (ออย) / PM
💡 นายวิริยะ เครือวงค์น้อย (เท่ห์) / Support
💡 นายอัตพล ทองชำนาญ (หนุ่ย) / Support
💡 นายชนกิต นันทยศการ (แก๊ฟ) / Support
💡 นางสาวสวิชญา คงเอียง (แตงกวา) / ผู้ประสานงาน