ภาพบรรยากาศ "การอบรมการใช้งานระบบ โครงการ QSDS_FARMER_63 หลักสูตร ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหม รุ่นที่ 1"

ภาพบรรยากาศ "การอบรมการใช้งานระบบ โครงการ QSDS_FARMER_63 หลักสูตร ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหม รุ่นที่ 1"


สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร


รายชื่อผู้เข้าทดสอบ

💡 นางสาวภัทริยา วงศ์สายสถิตย์ (ติ้ง) PM

💡 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน (ม่อน) Dev

💡 นางสาวสาริษฐ์ ตั้งพิพัฒน์สถาพร (มิกกี้) BA

💡 นางสาวแพรววรินทร์ ห่อทรัพย์ (ตุ๊ก) Training

💡 นางสาวอริสา คงนุ่น (บี) PC