ภาพบรรยากาศ "การอบรมการใช้งานระบบ โครงการ QSDS_FARMER_63 หลักสูตร ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหม รุ่นที่ 1"

ภาพบรรยากาศ "การอบรมการใช้งานระบบ โครงการ QSDS_FARMER_63 หลักสูตร ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านหม่อนไหม รุ่นที่ 1"

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร

 

รายชื่อผู้เข้าทดสอบ

>>> นางสาวภัทริยา วงศ์สายสถิตย์ (ติ้ง) PM

>>> นายณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน (ม่อน) Dev

>>> นางสาวสาริษฐ์ ตั้งพิพัฒน์สถาพร (มิกกี้) BA

>>> นางสาวแพรววรินทร์ ห่อทรัพย์ (ตุ๊ก) Training

>>> นางสาวอริสา คงนุ่น (บี) PC