อีกหนึ่งความสำเร็จภาพบรรยากาศการอบรม ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กรทาง (ERP : Enterprise Resource Planning) และแผนปรังปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ต่อเนื่อง)

ภาพบรรยากาศการอบรม  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กรทาง ERP Enterprise Resource Planning และแผนปรังปรุงเครือข่ายภายใน LAN องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อบรมเพิ่มเติม ต่อจากเมื่อวานอีก 3 ระบบ
- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบคลังพัสดุ 

อบรมให้แก่พนักงานขององค์การสุรา โดย
BA : พี่ดรีม  ,พี่บัส ,พี่แป๋ม
Dev. : พี่เพลง  ,น้องวิน ,พี่กัส
PC : น้องเนย

โครงการนี้นอกจากความกล้าไม่พอ เพราะพี่ๆน้องๆเราต้องเดินทางไป - กลับ กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ทุกวันเพื่ออบรมให้ลูกค้า อะไรก็เป็นไปได้ถ้าเรากล้าที่จะทำ
#Bizคนกล้า