ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการระบบจัดทำงบประมาณ ระยะที่ 2

โดย
💡 นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง = วิทยากร
💡 นางสาวอุบลรัตน์ พลชัย = หัวหน้าทีม
💡 นายอภิสิทธิ์ ตันสาร = Dev
💡 นายพงษ์เทพ ประทวน = Dev
💡 นางสาวสุกัญญา กูลรัตน์ = ทีมวิทยากร
💡 นางสาวอรัญญา ทองอ่อน = ประสานงาน

#บิซคนกล้า