ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการระบบจัดทำงบประมาณ ระยะที่ 2

โดย
 👉 นางสาวศิรานีย์ ปี่ทอง = วิทยากร
 👉 นางสาวอุบลรัตน์ พลชัย = หัวหน้าทีม
 👉 นายอภิสิทธิ์ ตันสาร = Dev
 👉 นายพงษ์เทพ ประทวน = Dev
 👉 นางสาวสุกัญญา กูลรัตน์ = ทีมวิทยากร
 👉 นางสาวอรัญญา ทองอ่อน = ประสานงาน

#บิซคนกล้า