ภาพการฝึกอบรม "ระบบฐานข้อมูลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย